NYTT FRÅ MDG SULDAL APRIL 2016, Nr. 2

Kjære medlemmer i lokallaget Suldal MDG, kjære venner, 

Etter konstituerande møte 4. april er det på tide å presentere vår nye styret for Suldal Miljøpartiet Dei Grøne 2016. Etter årsmøte ser samansetning slik ut:

Marie Anda frå Høyvik/Jelsa kom inn i styret for fullt som styremedlem. Jens Marcussen, Suldal ble igjen valt frå medlemmar som styremedlem i 2016. Og også Bernd Elmies, Sand, fikk mandat å fortsette i styret Suldal MDG i dette året. Helena Moe Høines og Roy Høibo, begge frå Sand kom inn som vara.

Dermed består styret for Suldal MDG også i 2016 av tre ordinære styremedlemmer og to vara slik det var i fjor også.

Martijn Bellemakers fortsetter ikkje i nåverande styret og avsluttar i sin funksjon som kasserar. Vi vil takker han for sitt arbeid og sitt engasjement for Suldal MDG som styremedlem.

Elles vil vi gratulere nye styret til valet og ønskjer lykke till med arbeid vidare!

Etter kontinuering ser fordelinga i nytt styret slik ut: Leder i for 2016: Bernd Elmies; Sekretær for 2016: Jens Marcussen; Kasserar for 2016: Marie Anda; Vara Helena Moe Høines og Vara Roy Høibo

Vår nærmaste arbeidsoppgåvene ser slik ut:

På årsmøte 1. mars er styret blitt utfordra å laga en strategiplan for Suldal MDG. Kos han kommer til å se ut, vet vi ikkje endå. Men noen av målene må vera å konsolidere Suldal MDG som lokale politiske kraft, rekruttere nye medlemmar og gjør oss hørbar og synlege. Denne prosessen har vi tenkt å avslutte på et felles medlemsmøte 25. mai 2016. Der vil vi framstille utkast for strategiplan og stiller han ut til diskusjon. Vi be dokke å notere datoen i kalenderen , sjølv om vi kommer til å invitere til medlemsmøte i god tid og offisiell i løpet av mai.

Andre tema for medlemsmøte kan bl.a. være Ryfylkedagane, eller organisering av et arrangementskomité.

Nyhetsbrevet blir tilsendt via e-post og publisert på nettet og på Facebook. Dei som ikkje ønskjer nyhetsbrevet ber vi om å gi beskjed. Elles vil vi også, til alle som ønskjer det, gi muligheit for å få nyhetsbrevet også utan medlemskap. Men da treng vi e-postadressa tilsendt.

Dokke når oss under:

Suldal@mdg.no, eller

Facebook: Miljøpartiet Dei Grøne Suldal, eller

Bernd Elmies, 91990497 og alle andre styremedlemmer

Med vennlig helsing 

Styret Suldal MDG 

12. april, 2016