Årsmøte 2016

26. januar, 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

Miljø Partiet Dei Grøne i Suldal kalla med dette inn til årsmøte i lokallaget.

Møtet vert halde på Donelemen, i Mo, Gullingvegen 22, 4230 Sand. 1.3 kl.19.00

Åpning av møtet ved styreleder Bernd Elmies

Sak 1: Konstituering av årsmøte

 • Godkjenning av innkallingen
 • Valg av møteleder. Styrets forslag: Roy Høibo
 • Valg av referent. Styrets forslag: Jens Marcussen
 • Valg av protokollunderskrivere.

Sak 2: Årsmelding, regnskap og budsjett, jf. Vedlegg 1, 2

 • Årsmelding ved styreleder
 • Regnskap ved kasserer
 • Budsjett og årsplan ved styreleder

Sak 3:  Vedtektsendring,  jf. Styrets forslag

 • Forslag til vedtektsendring

Ny formulering i § 5 e) «Styremedlemmane skal veljast for to år om gongen, men slik at ein i 2016 vel eitt styremedlem for eitt år og eitt for to år»

 • Avstemming

Sak 4:  Val jf. Innstillinga  frå valkomiteen. Vedlegg 3

 • Val av styreleder
 • 2 styremedlemmer
 • 2 vara medlemmer
 • Valkomité 3 medlemmer

Etter de ordinære årsmøter saker kommer Andreas Nordang Uhre styreleder i Rogaland MDG og informere om arbeidet i partiet.

Vi i styret ønsker at avslutte kvelden med en diskusjon om videre aktivitet i 2016 med fokus på hvordan vi kan få flere medlemmer?

Saker som skal takast opp på årsmøtet må vera senda til styret 8 dagar før årsmøtet. Saker sendes til jens.marcussen@outlook.com

Vel møtt.

Vedlegg

Sjå på Vedtekter